Publicaties

Ketelaar, Paul E., Ruben P. Konig, Jasper Peeters, Brenda Theunis, & Kris Wijnands. (2018). Predictors of Advertisement Avoidance on Social Media. Journal of Euromarketing, 27(3-4), 102–21.

Ketelaar, Paul E., Stefan F. Bernritter, Thabo J. van Woudenberg, Esther Rozendaal, Ruben P. Konig, Arief Ernst Hühn, Marnix S. van Gisbergen, & Loes Janssen. (2018). ‘Opening’ Location-Based Mobile Ads: How Openness and Location Congruency of Location-Based Ads Weaken Negative Effects of Intrusiveness on Brand Choice. Journal of Business Research, 91, 277–85. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.06.018

Hühn, Arief Ernst, Vassilis-Javed Khan, Paul Ketelaar, Jonathan van 't Riet, Ruben Konig, Esther Rozendaal, Nikolaos Batalas & Panos Markopoulos. (2017). Does location congruence matter? A field study on the effects of location-based advertising on perceived ad intrusiveness, relevance & value. Computers in Human Behavior, 73, 659-668. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.003

Grotenhuis, Manfred te, Ben Pelzer, Rob Eisinga, Rense Nieuwenhuis, Alexander Schmidt-Catran, & Ruben Konig. (2017). A novel method for modelling interaction between categorical variables. International Journal of Public Health, 62(3), 427–431. doi:10.1007/s00038-016-0902-0

Grotenhuis, Manfred te, Ben Pelzer, Rob Eisinga, Rense Nieuwenhuis, Alexander Schmidt-Catran, & Ruben Konig. (2017). When size matters: advantages of Weighted effect coding in observational studies. International Journal of Public Health, 62(1), 163–167. doi:10.1007/s00038-016-0901-1

Riet, Jonathan van 't, Arief Hühn, Paul Ketelaar, Vassilis-Javed Khan, Ruben Konig, Esther Rozendaal, & Panos Markopoulos. (2016). Investigating the Effects of Location-Based Advertising in the Supermarket: Does Goal Congruence Trump Location Congruence? Journal of Interactive Advertising, 16(1), 31-43. http://dx.doi.org/10.1080/15252019.2015.1135089 (In 2017 vereerde de American Academy of Advertising de auteurs met de prijs voor het beste artikel in dit tijdschrift.)

Ketelaar, Paul, Ruben P. Konig, Edith Smit, & Helge Thorbjørnsen. (2015). “In ads we trust”: religiousness as a predictor of advertising trustworthiness and avoidance. Journal of Consumer Marketing, 32(3), 190-198. (zie wetenschappelijke presentaties).

Konig, Ruben P., & Jo Bardoel. (2014). Changing Culture, Stable Structure: Segmented pluralism on the Dutch airwaves. European Societies, 16(4), 594-614. (zie wetenschappelijke presentaties).

Beentjes, Johannes W. J. & Ruben P. Konig. (2013). Does Exposure to Music Videos Predict Adolescents' Sexual Attitudes? European Scientific Journal, 9(14), 1-20. (tekst).

Konig, Ruben. (2013). Seculariseren de achterbannen van de confessionele partijen mee? Veranderingen in het gedachtegoed van de aanhang van politieke partijen in Nederland in de periode van 1979 tot 2012. In Manfred te Grotenhuis, Paul Vermeer, Joris Kregting, & Lammert Gosse Jansma (red.), Ontkerkelijking, nou en...? Oorzaken en gevolgen van secularisatie in Nederland. R&S-symposium, Radboud Universiteit Nijmegen, 31 mei 2013 [themanummer]. Religie & Samenleving, 8(1), 159-183. (zie wetenschappelijke presentaties).

Notten, Natascha, Gerbert Kraaykamp, & Ruben Konig. (2012). Family Media Matters: Unraveling the Intergenerational Transmission of Reading and Television Tastes. Sociological Perspectives, 55(4), 683-706.

Hendriks Vettehen, Paul, Ruben P. Konig, Henk Westerik & Hans Beentjes. (2012). Explaining television choices: The influence of parents and partners. Poetics, 40(6), 565–585.

Notten, Natascha, Gerbert Kraaykamp, & Ruben Konig. (2011). Mediaoverdracht in het ouderlijk gezin: De gevolgen van ouderlijke mediasocialisatie voor huidige lees- en televisievoorkeuren. Mens & Maatschappij, 86(2), 181-202.

Konig, Ruben P. (2010). Changing social categories in a changing society: Studying trends with correspondence analysis. Quality & Quantity, 44(3), 409-425. doi:10.1007/s11135-008-9213-8 (zie wetenschappelijke presentaties).

Konig, Ruben P., Paul W. M. Nelissen, & Frank J. M. Huysmans (red.) (2009). Meaningful media: Communication research on the social construction of reality. Nijmegen, The Netherlands: Tandem Felix.

Konig, Ruben P. (2009). Religion and watching television. In Ruben P. Konig, Paul W. M. Nelissen, & Frank J. M. Huysmans (red.), Meaningful media: Communication research on the social construction of reality (pp. 119-132). Nijmegen: Tandem Felix. (tekst) (zie wetenschappelijke presentaties).

Schaap, Gabi, Ruben Konig, Karsten Renckstorf, & Fred Wester (2009). Measuring the complexity of viewers' television news interpretation: Integration. In Gabi Schaap, Interpreting television news (pp. 129-149). Berlin: Mouton de Gruyter. (Dit hoofdstuk werd eerder gepubliceerd in Communications, 33, 2008).

Schaap, Gabi, Ruben Konig, Karsten Renckstorf, & Fred Wester (2009). Measuring the complexity of viewers' television news interpretation: Differentiation. In Gabi Schaap, Interpreting television news (pp. 111-127). Berlin: Mouton de Gruyter. (Dit hoofdstuk werd eerder gepubliceerd in Communications, 30, 2005).

Konig, Ruben, Jo Bardoel, Koos Nuijten, & Saskia Borger (2009). De schuivende achterban van de Nederlandse publieke omroep. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 37(2), 133-154. (zie wetenschappelijke presentaties).

Konig, Ruben P., Hans C. Rebers, & Henk Westerik (2009). Television Omnivores? Snob and Slob Taste for Television Programs in the Netherlands in 2000. Journal of Media Sociology, 1(1/2), 116-130. (tekst) (zie wetenschappelijke presentaties).

Nelissen, Paul, Ruben Konig, & Karsten Renckstorf (2008). Occupational position and consumption of news: A research note. Communications, 33(4), 473-484.

Konig, Ruben P., Gerbert Kraaykamp, & Henk Westerik (2008). Partners' influence on each other's television exposure: Dominance or symmetry? Communications, 33(4), 371-384. (zie wetenschappelijke presentaties).

Beentjes, Hans, Ruben Konig & Daphne Krzeszewski (2008). Muziekvideo's en seksuele opvattingen: Een enquête onder jongeren. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 36(4), 234-252.

Rosenbaum, Judith E., Johannes W. J. Beentjes, & Ruben P. Konig (2008). Mapping Media Literacy: Key Concepts and Future Directions. In Christina S. Beck (red.), Communication Yearbook 32 (pp. 312-353). New York: Routledge. (zie diversen beroepsleven).

Schaap, Gabi, Ruben Konig, Karsten Renckstorf, & Fred Wester (2008). Measuring the complexity of viewers' television news interpretation: Integration. Communications, 33(2), 211-232.

Nelissen, Paul, Ruben Konig, & Karsten Renckstorf (2008). Mediagebruik, arbeidsparticipatie en positie in het arbeidsproces: Een verkennende studie naar de samenhang tussen mediagebruik en deelname aan het arbeidsproces. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 36(2), 118-138.

Westerik, Henk, Ruben Konig, & Frank Huysmans (2007). De invloed van partners op elkaars mediagebruik: Een tijdbestedinganalyse van huishoudens. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 35(3), 183-205.

Westerik, Henk, Lisette Douma, & Ruben Konig (2007). Tv-kijken, stereotypering, attitudevorming en discriminatie van Duitsers. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 35(1), 37-58.

Rebers, Hans, Ruben Konig, & Henk Westerik (2006). Omnivoor kijkgedrag? Cultureel kapitaal en het (niet) kijken naar televisieprogrammagenres. Mens & Maatschappij, 81(4), 375-388. (jaargang staat op het artikel foutief afgedrukt als 82). (zie wetenschappelijke presentaties).

Slik, Frans W. P. van der & Ruben P. Konig (2006). Orthodox, Humanitarian, and Science-Inspired Belief in Relation to Prejudice Against Jews, Muslims, and Ethnic Minorities: The Content of One's Belief Does Matter. The International Journal for the Psychology of Religion, 16(2), 113-126. (zie wetenschappelijke presentaties) (zie wetenschappelijke presentaties).

Konig, Ruben, Eric Jacobs, Paul Hendriks Vettehen, Karsten Renckstorf, & Hans Beentjes (2005). Media use in the Netherlands 2000: Documentation of a national survey. Den Haag: DANS - Data Archiving and Networked Services. (Steinmetz Archive Codebook P1655)

Schaap, Gabi, Ruben Konig, Karsten Renckstorf, & Fred Wester (2005). Measuring the complexity of viewers' television news interpretation: Differentiation. Communications, 30(4), 459-475.

Konig, Ruben P. & Frans W. P. van der Slik (2004). Belief content in a secular society: A research note on the Netherlands. The Netherlands' Journal of Social Sciences, 40(2), 143-156.

Konig, Ruben, Karsten Renckstorf, & Fred Wester (2004). Patterns in television news use. In Karsten Renckstorf, Denis McQuail, Judith E. Rosenbaum, & Gabi Schaap (red.), Action Theory and Communication Research: Recent Developments in Europe (pp. 253-277). Berlin: Mouton de Gruyter (Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Communications, 26, 2001).

Konig, Ruben, Allerd L. Peeters & Hans Beentjes (2003). Einde discussie? Een kritische beschouwing van 'Television Viewing and Aggressive Behavior During Adolescence and Adulthood' van Johnson, Cohen, Smailes, Kasen & Brook (Science, 29 maart 2002). Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 31(1), 4-12.

Konig, Ruben (2002). On the Rotation of Non-Linear Principal Components Analysis (PRINCALS) Solutions: Description of a Procedure. ZUMA-Nachrichten, 26 (50), 114-120. (tekst).

Konig, Ruben, Karsten Renckstorf, & Fred Wester (2001). Patterns in Television News Use. In Karsten Renckstorf, Denis McQuail, Judith E. Rosenbaum, & Gabi Schaap (red.), Action Theoretical Approaches in European Communication Research: Theory, Methodology, and Findings [Special issue]. Communications, 26(4), 421-442. (Eerdere versies van dit artikel werden gepresenteerd op het congres 'Communicatiewetenschap: de groeistuipen voorbij?' Enschede, 23-24 maart 2000 en op het 2nd International EJCR Colloquium 'Action Theoretical Approaches in European Communication Research: Theory, Methods & Findings', Nijmegen, 18-20 oktober 2001). (zie wetenschappelijke presentaties) (zie wetenschappelijke presentaties).

Konig, Ruben, Peer Scheepers, & Albert Felling (2001). Research on Antisemitism: a Review of Previous Findings and the Case of the Netherlands in the 1990s. In Karen Phalet & Antal Örkény (red.), Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context: A Dutch Hungarian comparison (pp. 179-199). Aldershot, Hampshire, England: Ashgate. (Een eerdere versie van dit artikel werd gepresenteerd op de '3rd Dutch-Hungarian Conference on Ethnic and Minority Issues,' Boedapest, Hongarije, 16-17 oktober 1998). (tekst).

Konig, Ruben, Karsten Renckstorf, & Fred Wester (2001). On the Use of Television News: Routines in Watching the News. In Karsten Renckstorf, Denis McQuail, & Nicholas Jankowski (red.), Television News Research: Recent European Approaches and Findings (pp. 147-171). Berlin: Quintessenz. (Een eerdere versie van dit artikel werd gepubliceerd in Communications, 23, 1998).

Konig, Ruben (2001). On the Influence of Prejudice on the Production and Reception of Television News: Introducing Research on the case of Germany and Germans in Dutch Television News. In Karsten Renckstorf, Denis McQuail, & Nicholas Jankowski (red.), Television News Research: Recent European Approaches and Findings (pp. 247-267). Berlin: Quintessenz. (Een eerdere versie van dit artikel werd gepresenteerd op het internationaal colloquium 'Television News Research: Recent European Approaches & Findings,' Nijmegen, 22-24 oktober 1998). (zie wetenschappelijke presentaties).

Konig, Ruben, Rob Eisinga, & Peer Scheepers (2000). Explaining the Relationship between Christian Religion and Anti-Semitism in the Netherlands. Review of Religious Research, 41 (3), 373-393. (tekst).

Konig, Ruben (2000). Computerstile: Vom individuellen Umgang mit dem PC im Alltag, geredigeerd door Achim Bühl (1999, Opladen, BRD: Westdeutscher Verlag) [Boekbespreking]. Communications, 25(1), 110-112.

Eisinga, R., A. Felling, R. Konig, J. Peters, P. Scheepers (1999). Religion in Dutch society 95: Documentation of a national survey on religious and secular attitudes in 1995. Amsterdam: NIWI-Steinmetz Archive. (Steinmetz Archive codebook: P1336).

Konig, Ruben, Karsten Renckstorf, & Fred Wester (1998). On the Use of Television News: Routines in Watching News. In Karsten Renckstorf, Denis McQuail, & Nicholas Jankowski (red.), Television News Research: Recent European Approaches & Findings [Special issue]. Communications, 23(4), 505-525. (Een eerdere versie van dit artikel werd gepresenteerd op het internationaal colloquium 'Television News Research: Recent European Approaches & Findings,' Nijmegen, 22-24 oktober 1998). (zie wetenschappelijke presentaties).

Konig, Ruben Peter. (1997). Christelijke religie en antisemitisme in Nederland 1990: Een sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Kampen: Kok. (samenvatting).

Eisinga, Rob, Ruben Konig, & Peer Scheepers (1995). Orthodox religious beliefs and anti-Semitism: A replication of Glock and Stark in the Netherlands. Journal for the Scientific Study of Religion, 34(2), 214-223. (Een eerdere versie van dit artikel werd gepresenteerd op de 21st International Conference of the International Society for the Sociology of Religion 'Religion and the economic order', Maynooth, Co. Kildare, Ierse Republiek, 19-23 augustus 1991). (zie wetenschappelijke presentaties).

Eisinga, R., A. Felling, J. Peters, P. Scheepers, with the assistance of E. Jacobs, & R. Konig (1992). Social and cultural trends in the Netherlands 1979-1990: Documentation of national surveys on religious and secular attitudes in 1979, 1985 and 1990. Amsterdam: Steinmetz Archive. (Steinmetz archive codebooks; P1099).

Felling, A., J. Peters, P. Scheepers, with the assistance of E. Jacobs, & R. Konig (1992). Individual changes in the Netherlands 1985-1990: Documentation of a two wave panel research. Amsterdam: Steinmetz Archive. (Steinmetz archive codebooks; P1101).

Eisinga, R., A. Felling, J. Peters, P. Scheepers, O. Schreuder, with the assistance of E. Jacobs, & R. Konig (1992). Religion in Dutch society 90: Documentation of a national survey on religious and secular attitudes in 1990. Amsterdam: Steinmetz Archive. (Steinmetz archive codebooks; P1100).

Copyright © 1997-2018 Ruben Konig, alle rechten voorbehouden
http://rkonig.ruhosting.nl